Partners

Lorem ipsum .....

Rabobank Amersfoort Eemland

Rabobank Amersfoort Eemland is actief en betrokken in jouw omgeving, samen met onze leden en klanten. Een bank die verbindt met hoofd, hart en handen.

Startersloket

Het Startersloket ondersteunt gemeenten en het bedrijfsleven bij het creëren van een gezond ondernemersklimaat. Hierbij fungeert het Startersloket als verbindende factor tussen de overheid, bedrijfsleven en het onderwijs.

Het doel van het Startersloket is het succesvol op weg helpen van de (startende) ondernemer.